Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków

Protokoły z Walnego Zebrania Członków – 2017

Walne Zebranie Członków – 11.01.2017 r.
protokół nr 1.2017 z 11.01.2017
protokół komisji skrutacyjnej z 11.01.2017
protokół komisji uchwał i wniosków z 11.01.2017

Walne Zebranie Członków – 29.03.2017 r.
protokol 2.2017
Raport Komisji Rewizyjnej

Protokoły z Walnego Zebrania Członków – 2016

Walne Zebranie Członków – 30.03.2016 r.
protokół nr 1.2016 z 30.03.2016

Walne Zebranie Członków – 14.06.2016 r.
protokół nr 2.2016 z 14.06.2016
protokół komisji uchwał i wniosków z 14.06.2016 Siedlisko

Walne Zebranie Członków – 15.07.2016 r.
protokół nr 3.2016 z 15.07.2016
protokół komisji uchwał i wniosków z 15.07.2016

Walne Zebranie Członków – 19.10.2016 r.
protokół nr 4.2016 z 19.10.2016
protokół komisji uchwał i wniosków z 19.10.2016


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR