Komunikat dotyczący pracy Biura

Komunikat dotyczący pracy Biura

Szanowni Państwo, informujemy, że dnia 22 grudnia 2017 r. Biuro LGD będzie nieczynne.  W dniu 27.12.2017 r. Biuro będzie czynne do godz. 14:00 , w dniu 28.12.2017 r. do godz. 12:00 natomiast  w dniu 29.12.2017 r. do godz. 14:00. Za utrudnienia przepraszamy!!!

10 lat wdrażania PROW-u

10 lat wdrażania PROW-u

Zarząd Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior i pracownicy Biura LGD składają serdeczne podziękowania dla  Marszałka Województwa Lubuskiego i pracowników Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za długoletnią i owocna współpracę.

Konsultacje Społeczne

Konsultacje Społeczne

06.12.2017 r. Informujemy, że dnia 13 grudnia 2017 r. w sali posiedzeń Rady Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie o godzinie 11:00 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2014-2020 oraz aktualizacji Lokalnych Kryteriów Wyboru.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

06.12.2017 r. Szanowni Państwo, Zarząd Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – LGD informuje, że dnia 13 grudnia 2017 r. o godz. 12:00  w sali Posiedzeń Rady Miejskiej Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, przy ul. Rynek 1, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Program Walnego Zebrania Członków: Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu. …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Zmiany w Leaderze

Zmiany w Leaderze

28.12.2017 r. Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior -Lokalna Grupa Działania informuje, iż w związku z wprowadzeniem Wytycznych nr 5/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez Lokalne Grupy Działania zadań związanych z realizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Pracownia Orange

Pracownia Orange

A jak to się wszystko zaczęło????? Padł pomysł, aby wziąć udział w 3 edycji Programu Pracownie Orange i tak o to powstała Grupa Inicjatywna 😊 Znamy się wszyscy bardzo dobrze, ponieważ wspólnie bierzemy udział we wspieraniu oddolnych inicjatyw społecznych. Organizujemy różnego rodzaju przedsięwzięcia, które przyczyniają się między innymi do promocji obszaru gminy Siedlisko. Znamy się …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

PROCEDURA WYBORU I OCENY GRANTÓW W RAMACH WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2014-2020 ORAZ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW GRANTOWYCH

PROCEDURA WYBORU I OCENY GRANTÓW W RAMACH WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2014-2020 ORAZ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW GRANTOWYCH

14.11.2017 r. Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD informuje, iż w związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, zmianą rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Zmiany w dokumentach aplikacyjnych i rozliczeniowych

Zmiany w dokumentach aplikacyjnych i rozliczeniowych

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Zmiana Procedury wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD oraz Kryteriów Wyboru Projektów

Zmiana Procedury wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD oraz Kryteriów Wyboru Projektów

10.11.2017 r. Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD  informuje, iż w związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, zmianą rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR