Autor: admin

PROCEDURA WYBORU I OCENY GRANTÓW W RAMACH WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2014-2020 ORAZ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW GRANTOWYCH

PROCEDURA WYBORU I OCENY GRANTÓW W RAMACH WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2014-2020 ORAZ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW GRANTOWYCH

14.11.2017 r.

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD informuje, iż w związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, zmianą rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wprowadzeniem Wytycznych nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 LGD wprowadza zmiany w Procedurze wyboru i oceny grantów w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD zaprasza do zapoznania się z w/w dokumentami i do zgłaszania uwag.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane osobiście w Biurze Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@klj.org.pl wyłącznie na niniejszym formularzu w terminie do dnia 28 listopada 2017 r.

kontakt: Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD, ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko; tel. 68  352 41 45; 68 414 53 91 www.klj.org.pl

Procedura wyboru GRANTÓW

Kryteria wyboru projektów GRANTOWYCH w ramach realizacji LSR

karta_uwag_aktualizacja_procedury wyb. i oceny grantów

Zmiany w dokumentach aplikacyjnych i rozliczeniowych

Zmiany w dokumentach aplikacyjnych i rozliczeniowych

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.

Wzory dokumentów znajdziecie Państwo w zakładce PROW 2014-2020 WNIOSKI, SPRAWOZDANIA, ANKIETY

Zmiana Procedury wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD oraz Kryteriów Wyboru Projektów

Zmiana Procedury wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD oraz Kryteriów Wyboru Projektów

10.11.2017 r.

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD  informuje, iż w związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, zmianą rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wprowadzeniem Wytycznych nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 LGD wprowadza zmiany w Procedurze wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Procedura wyboru i oceny wniosków

Procedura-wyboru-i-oceny-wniosków

Kryteria wyboru projektów dotyczących Celu ogólnego nr 1

Kryteria wyboru projektów dotyczących Celu ogólnego nr 2 i 3

karta_uwag_aktualizacja procedury wyboru i oceny wnioskó na operacje realizowane pzrez podmioty inne niż LGD

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD  zaprasza do zapoznania się z w/w dokumentami i do zgłaszania uwag.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane osobiście w Biurze Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior oraz za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@klj.org.pl wyłącznie na niniejszym formularzu w terminie do dnia 28 listopada 2017 r.

kontakt: Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD, ul. Nadodrzańska 9, 67-112 Siedlisko; tel. 68  352 41 45; 68 414 53 91 www.klj.org.pl

 

Wizyta studyjna w Karpaczu

Wizyta studyjna w Karpaczu

W minioną sobotę 28 października 2017 r. Stowarzyszenie zorganizowało wizytę studyjną pn. „Aktywni mieszkańcy szansą na rozwój i promocję regionu Krainy Lasów i Jezior” do Karpacza . W wyjeździe wzięli udział członkowie Stowarzyszenia oraz osoby zaangażowane w rozwój swoich miejscowości. Uczestnicy poznali działania związane z rozwojem i dystrybucją produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych. Zapoznali się również w zakresie technologii produkcji produktów lokalnych w gospodarstwach rolnych, a także z przykładami i zasadami jej dystrybucji i promocji.

 

Miło nam poinformować, że w plebiscycie internautów 3 edycji programu społecznego Pracownie Orange nowe, multimedialne świetlice dla swojej okolicy zdobywała miejscowość Siedlisko.

Wniosek złożony przez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD jako jeden z ponad 200 zgłoszonych, zakwalifikował się do 2 etapu konkursu. Spośród 64 zwycięskich pomysłów internauci wybrali 25 miejsc, w których powstaną nowe świetlice. Głosowanie trwało od 4 -20 października 2017 r. Oficjalne wyniki zostały ogłoszone 26 października 2017 r. Na liście zwycięzców znalazło się Siedlisko.

Do 30 listopada 2017 r. Fundacja Orange przy współpracy z Grupą Inicjatywną reprezentowaną przez: Krainę Lasów i Jezior, gminę Siedlisko, GOKiS Siedlisko, ZPO Siedlisko oraz  Gminny Zakład Gospodarczy w Siedlisku założy Pracownię Orange przy Stowarzyszeniu Kraina Lasów i Jezior, która będzie wyposażona w nowoczesne urządzenia multimedialne, bezpłatny internet, konsolę do gier, telewizor LCD i meble.

Celem inicjatywy jest zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do technologii, wzmocnienie ich cyfrowych kompetencji i stworzenie przestrzeni wspólnych działań.

Fundacja Orange pomaga opiekunom Pracowni prowadzić świetlice, urozmaicać ich ofertę i działać na rzecz rozwoju lokalnych społeczności. Organizuje dla nich szkolenia i oferujemy granty na realizację projektów społecznych i edukacyjnych.

Każda Pracownia może wziąć udział w grywalizacji – podejmować wyzwania, a za ich realizację zdobywać punkty, medale i wymieniać je na nagrody dla całej świetlicy. Poprzez grywalizację świetlice wymieniają się pomysłami i organizują wydarzenia, dzięki którym placówki tętnią życiem.

Pracownia Orange to miejsce spotkań, rozwoju pasji, kursów, warsztatów, tradycji lokalnych- otwarte dla wszystkich mieszkańców.

Rekrutacja na wizytę studyjną

Rekrutacja na wizytę studyjną

Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior –Lokalna Grupa Działania

zaprasza lokalnych liderów oraz członków LGD na bezpłatną  wizytę studyjną pn. „Aktywni mieszkańcy szansą na rozwój i promocję regionu Krainy Lasów i Jezior”
na teren LGD „Partnerstwo Ducha Gór”

Wyjazd odbędzie się 28 października 2017 r. , skierowany jest do osób zaangażowane w rozwój swoich miejscowości oraz członków Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior -LGD .

Tematem wiodącym wizyty będą działania związane z rozwojem i dystrybucją produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych oraz walorów turystycznych, kulturowych, poznanie oraz transfer wiedzy w zakresie technologii produkcji sera i innych produktów lokalnych w gospodarstwach rolnych a także zapoznanie się z przykładami i zasadami ich dystrybucji i promocji.

Program obejmuje:

– spotkanie z przedstawicielami  Centrum Informacji KPN-u i Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Ducha Gór,

– zwiedzanie obiektu Centrum Informacji KPN w Karpaczu,

–  wizytę w Browarze Miedzianka,

– wizytę w Gospodarstwie Agroturystycznym „Kowalowe Skały”.

Zgłoszenia należy dostarczyć mailowo na adres: biuro@klj.org.pl lub osobiście do Biura LGD. Na zgłoszenia czekamy do 20 października 2017 r. do godziny 15:00.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń !!!.

KARTA ZGŁOSZENIOWA KARPACZ


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR