PROCEDURA WYBORU I OCENY GRANTÓW W RAMACH WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2014-2020 ORAZ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW GRANTOWYCH

PROCEDURA WYBORU I OCENY GRANTÓW W RAMACH WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2014-2020 ORAZ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW GRANTOWYCH

14.11.2017 r. Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD informuje, iż w związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, zmianą rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Zmiany w dokumentach aplikacyjnych i rozliczeniowych

Zmiany w dokumentach aplikacyjnych i rozliczeniowych

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Zmiana Procedury wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD oraz Kryteriów Wyboru Projektów

Zmiana Procedury wyboru i oceny wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD oraz Kryteriów Wyboru Projektów

10.11.2017 r. Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD  informuje, iż w związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, zmianą rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Wizyta studyjna w Karpaczu

Wizyta studyjna w Karpaczu

W minioną sobotę 28 października 2017 r. Stowarzyszenie zorganizowało wizytę studyjną pn. „Aktywni mieszkańcy szansą na rozwój i promocję regionu Krainy Lasów i Jezior” do Karpacza . W wyjeździe wzięli udział członkowie Stowarzyszenia oraz osoby zaangażowane w rozwój swoich miejscowości. Uczestnicy poznali działania związane z rozwojem i dystrybucją produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych. Zapoznali się …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Miło nam poinformować, że w plebiscycie internautów 3 edycji programu społecznego Pracownie Orange nowe, multimedialne świetlice dla swojej okolicy zdobywała miejscowość Siedlisko. Wniosek złożony przez Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior – LGD jako jeden z ponad 200 zgłoszonych, zakwalifikował się do 2 etapu konkursu. Spośród 64 zwycięskich pomysłów internauci wybrali 25 miejsc, w których powstaną …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej

Rekrutacja na wizytę studyjną

Rekrutacja na wizytę studyjną

Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior –Lokalna Grupa Działania zaprasza lokalnych liderów oraz członków LGD na bezpłatną  wizytę studyjną pn. „Aktywni mieszkańcy szansą na rozwój i promocję regionu Krainy Lasów i Jezior” na teren LGD „Partnerstwo Ducha Gór” Wyjazd odbędzie się 28 października 2017 r. , skierowany jest do osób zaangażowane w rozwój swoich miejscowości oraz członków Stowarzyszenia …

Czytaj Więcej Czytaj Więcej


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: EUROPA inwestująca w obszary wiejskie” Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR